KÆK Nyhedsbrev marts 2023

 i KÆK nyheder

KÆK Nyhedsbrev marts 2023

Kære alle sammen.

Nu er vi kommet ind i den første forårsmåned, så lysere tider er på vej.

Endnu et godt møde i vores KÆK gruppe løb af stablen i sidste måned.

Lise Damkjærs gode forslag til ”Om vi kan lære at hvile i os selv” affødte en både intellektuel og følelsesmæssig afbalanceret dialog mellem oplægsholderen Lise og os tilhørere.
Præcis som ved de andre KÆK møder.

Brugen af ordet ’oplægsholder’ i stedet for ’foredragsholder’ er bevidst valgt, da der i førstnævnte ord ligger en forventning om, at emnet er til efterfølgende diskussion.

For her til KÆK møder har vi mulighed for at udforske livets mange facetter, undersøge det fra troens synsvinkel og få det belyst gennem mødet med andre trosretninger / holdninger.
Men en diskussion, hvor ordet er frit, fordrer kendskab til hinanden og stor tryghed, hvilket vi har, fordi vi også er menighed sammen.
Heldigvis har flere oplægsholdere også givet udtryk for vores ivrige engagement til møderne, så det ikke kun er selvgod snak.

Næste Kæk møde er:
Tirsdag den 14/3 kl. 14
i menighedssalen som sædvanlig.

I marts kommer Eva Henriksen og holder oplægget ”Guds vilde blomster – helgener med handicap”.
Eva vil fortælle om mennesker, som er saligkåret eller helgenkåret.
Mennesker, som ikke blot lærer os om troen, men som selv de skrøbeligste af os kan spejle sig i.

Vel mødt.

Når I ser på underskriften denne gang, vil I se, at der er kommet endnu et bestyrelsesmedlem til KÆK, så et stort velkommen til Gordon.

Kærlig hilsen KÆKs bestyrelse
Isabel, Maria, Ulrich, Gordon og Klara