KÆK Nyhedsbrev februar 2023

 i KÆK nyheder

KÆK Nyhedsbrev februar 2023

Vi bød det nye år 2023 velkommen i årets første måned på vores årlige nytårstaffel fejret med smørrebrød og vin og fremfor alt i godt selskab.

Vi har fået forespørgsel, om vi kunne medtage spændende aktivitetsforslag for seniorer fra hele det store katolske fællesskab rundt omkring i vores KÆKs nyhedsbreve.
Vi har tænkt over det, men er blevet enige om, at alt for meget udenoms stof vil gøre nyhedsbrevene for lange og da disse nyhedsbreve bliver sat på Sankt Mariæ Kirkes hjemmeside, så er det vores egne aktiviteter, som skal i fokus.
Men man er meget velkommen til korte relevante meddelelser på KÆK møderne.

Det vil sige, at vi gør KÆKs medlemmer opmærksomme på ”Kom og syng” – onsdagene, da det er i vores eget regi og KÆK og ”Kom og syng” har i vores tid som bestyrelse gensidigt gjort ’reklame’ for hinanden.
Som der er blevet gjort opmærksom på, så er der til ”Kom og syng” fundet en afløser for Torben Bang, idet Kirstine Pontoppidan – tidligere organist / korleder i Lindevangs Kirken – vil spille for os.
Det bliver 1. onsdag i måneden kl. 13 – 15 fremover.

Det vil med andre ord sige, at der ingen undskyldning 😊 er for ikke at komme til begge de gode tiltag, som der lægges tid og kræfter i.

Hvorfor skriver vi så om ”Sorgstund” I Godthaabskirken på Nyelandsvej 51A på Frederiksberg hver den 1. torsdag i måneden kl. 17?
Jo, fordi hospicepræst Charlotte Clante har holdt foredrag om emnet hos os i KÆK og måske kan vi få et kommende samarbejde i gang med hende fremover. Noget for noget.

Vi har et lille hjertesuk: ved de sidste KÆK møder har der været underskud til traktementet, da der tilsyneladende er nogle, der har glemt at betale de 25 kr., det koster. Ikke fordi vi vil antyde, at der nogen, der forsøger at snyde med betalingen, men snarere forglemmelse enten fordi man lige venter lidt med at taste ind på mobilepay og glemmer det eller det er svært at skaffe kontanter på dagen, så man har til sinds at betale dobbelt næste gang og så glemmer alt om det.
Uanset årsagen så er disse 25 kr. den eneste indtægt, KÆK har, så det er vigtigt at betale for at kunne opretholde KÆKs basale udgifter til kaffe og kage, betaling af gaver til de forskellige foredragsholdere, samt have penge i reserve til uforudsete udgifter fx i forbindelse med skovturene.

Næste Kæk møde finder sted:
Tirsdag den 14/2 2023 kl. 14 i menighedssalen.
Oplægsholderen er Lise Damkjær, som stiller spørgsmålet ”Kan vi lære at hvile i os selv”?

Det er tredje gang Lise Damkjær kommer som oplægsholder, da vi har været meget begejstrede for hendes to tidligere oplæg.

Kærlig hilsen KÆKs bestyrelse Isabel, Maria, Ulrich og Klara