Menighedsrådet

Menighedsrådet er valgt af menigheden til, sammen med sognepræsten, at varetage ansvaret for at sikre menighedens liv og vækst.

Menighedsrådet er dermed medansvarlig for at løfte de opgaver, som Skt Mariæ Kirke har af pastoral, karitativ og administrativ/økonomisk art.

Menighedsrådet mødes ca 4-5 gange årligt. Referater offentliggøres på hjemmesiden og slås op i våbenhuset.

MENIGHEDSRÅDETS MEDLEMMER

Alle i menigheden er velkomne til at stille forslag til menighedsrådet. Man kan kontakte enhver af menighedsrådets medlemmer, gerne på mail, men også mundtligt.

img_0560
Simon, Rose, Jesper, Damián, Sr. Benedikte, Anders, Lise, Jacob, Christel

DAMIAN ARGUIMBAU

Menighedsrådsformand
Tlf: 28 45 20 02
Skriv til Damian

JACOB BJERREGAARD

Kasserer
Skriv til Jacob

LISE BLOCH

Medlem
Skriv til Lise

JESPER FICH

Medlem
Skriv til Jesper

ANDERS CHRISTIAN GUNDELACH

Sekretær
Skriv til Anders

CHRISTEL HELLESHØJ

Medlem
Skriv til Christel

ROSE FRANK

Medlem
Skriv til Rose

SR. BENEDIKTE NIELSEN

Medlem
Skriv til Sr. Benedikte

SIMON GRUM

Næstformand
Skriv til Simon