Børnenes første kommunion

I Skt. Mariæ Kirke ligger børnenes første kommunion (første altergang) hvert år sted i messen 2. Påskedag.

Forberedelsen til 1. kommunion finder normalt sted, når barnet går i 2. klasse, da vi er glade for at børnene kan læse enkelte tekster, og er lidt mere modne, så de har de bedste forudsætninger for at deltage aktivt i undervisningen.

Der er et hold af undervisere, som tager imod jeres børn, og forsøger at skabe rammerne om et hyggeligt og meningsfuldt samvær. Her kan børnene udvikle venskaber med andre katolske børn og gøre erfaringer med kirken som fællesskab. Derfor spiser vi også altid frokost sammen. Undervisningen slutter med en kort andagt i kirken.

Børnelørdag

Til september genoptager vi Sankt Mariae Kirkes tradition for ”børnelørdag”.
Det betyder, at alle børn er velkomne den 2. og den 4. lørdag i hver måned kl. –
10 – 12, for at lege, lære kirken og hinanden bedre at kende, have det sjovt og
spise samen. For at gøre det nemt for familierne, ligger det samtidigt med 1.
kommunionsundervisningen – se skema med de nøjagtige datoer.

Vi glæder os til at se mange børn 🙂

1. kommunion
1. kommunion
1. kommunion
sankt-mariae-unge-katolikker
sankt-mariae-unge-katolikker
1. kommunion
sankt-mariae-unge-katolikker

UNDERVISNING

Undervisning er normalt to lørdage om måneden kl. 10 – 12 i menighedssalen. Undervisning 2020/21 begynder til oktober 2020.

For at deltage skal barnet/den unge enten være medlem af sognet eller på anden måde være tilknyttet til sognet. Vi forventer at de voksne betaler katolsk kirkeskat.

Deltagelsen i søndagens messe er en vigtig del af forberedelsen, og ikke mindst forventer vi, at børnene deltager i børnemesse den første søndag i hver måned kl. 11.

TILMELDING

Tilmelding skal ske til sognepræsten Jesper Fich.

Vi har brug for

  • navn
  • adresse
  • et telefonnummer

Oplysninger skal du sende til jesper.fich@gmail.com.

Vi har også brug for en kopi af barnets dåbsattest, som du bedes aflevere til underviserne.