Børnenes første kommunion

I Skt. Mariæ Kirke ligger børnenes første kommunion (første altergang) hvert år sted i messen 2. Påskedag.

Forberedelsen til 1. kommunion finder normalt sted, når barnet går i 2. klasse, da vi er glade for at børnene kan læse enkelte tekster, og er lidt mere modne, så de har de bedste forudsætninger for at deltage aktivt i undervisningen.

Der er et hold af undervisere, som tager imod jeres børn, og forsøger at skabe rammerne om et hyggeligt og meningsfuldt samvær. Her kan børnene udvikle venskaber med andre katolske børn og gøre erfaringer med kirken som fællesskab. Derfor spiser vi også altid frokost sammen. Undervisningen slutter med en kort andagt i kirken.

1. kommunion
1. kommunion
1. kommunion
sankt-mariae-unge-katolikker
sankt-mariae-unge-katolikker
1. kommunion
sankt-mariae-unge-katolikker

UNDERVISNING

Undervisningen er lørdage fra 10-12 – nærmere information om datoer bliver sendt ud efter tilmeldingen.

For at deltage skal barnet/den unge enten være medlem af sognet eller på anden måde være tilknyttet til sognet. Vi forventer at de voksne betaler katolsk kirkeskat.

Deltagelsen i søndagens messe er en vigtig del af forberedelsen, og ikke mindst forventer vi, at børnene deltager i børnemesse den første søndag i hver måned kl. 11.

TILMELDING

Tilmelding skal ske til sognepræsten Jesper Fich.

Vi har brug for

  • navn
  • adresse
  • et telefonnummer

Oplysninger skal du sende til jesper.fich@gmail.com.

Vi har også brug for en kopi af barnets dåbsattest, som du bedes aflevere til underviserne.