Kirkeskat

Når du giver til kirken, betaler du IKKE et medlemsbidrag eller giver en gave til en godgørende forening, men du giver til et fællesskab, du selv hører til.

Kirken kan ikke fungere uden katolikkernes bidrag, for uden penge – i  længden ingen menighed på Frederiksberg. Så hvis du synes, der skal være en katolsk kirke i Danmark og en menighed på Frederiksberg, så skal du bidrage.

Hvor meget? Vi beder om at du betaler 1% af din skattepligtige indkomst. Med et bidrag af den størrelse er vi godt på vej til at få en sund økonomi i menighed og bispedømme. Den ene procent svarer i øvrigt nogenlunde til hvad medlemmer af Folkekirken betaler i kirkeskat (i gennemsnit 0.89%). Når du betaler katolsk kirkeskat får du automatisk et skattefradrag, som bispedømmet indberetter.

Skt. Mariæ menighed offentliggør hvert år regnskabet i nyhedsbrevet og ved opslag i våbenhuset. Det finder man poster som: møder, undervisning, ungdomsarbejde, kontor, vedligeholdelse af kirken og menighedslokaler, telefon, bil, blomster, liturgi, hjælpearbejde af forskellig slags. Poster som alle har noget af gøre med en af kirkens tre store hovedopgaver: gudstjeneste – forkyndelse – tjeneste for medmennesket.

Igen: når du giver, giver du til et fællesskab du selv hører til. Det er dit medansvar, vi appellerer til.

”Kirkeskatten er et bidrag til fællesskabet.”

INDBETALING AF KIRKESKAT

Hvis du ikke betaler til den katolske kirke, kan du downloade og udfylde formularen, og derefter sende oplysningerne til sognepræsten:

Sognepræst Jesper Fich
Marielystvej 16
2000 Frederiksberg

Download formularen her: