Messetider

En levende menighed vil altid holde af deres kirke. Her mødes vi til messe, søndag, hverdag- og højtid.

Her fejres livets store begivenheder. Her rører tid og evighed hinanden. Her brænder såvel evighedslampen nat og dag som de mange små votivlys ved billedet af Guds mor. Kirkebygningen er i katolsk forståelse en manifestation af at Gud er mennesker nær.

Når menigheden samles til messen bliver kirkefællesskabet synligt.

sognepraest-jesper-fich

Kommende messer

Søndagens højmesse fejres kl. 11
Oplysningerne om tidspunkterne for de øvrige messer fremgår af kalenderen.

  • Messe – Tysk

    21. maj • 07:30 - 08:00
  • Messe – Tysk

    22. maj • 07:30 - 08:00
  • Messe – Tysk

    23. maj • 07:30 - 08:00