Messetider

En levende menighed vil altid holde af deres kirke. Her mødes vi til messe, søndag, hverdag- og højtid.

Her fejres livets store begivenheder. Her rører tid og evighed hinanden. Her brænder såvel evighedslampen nat og dag som de mange små votivlys ved billedet af Guds mor. Kirkebygningen er i katolsk forståelse en manifestation af at Gud er mennesker nær.

Når menigheden samles til messen bliver kirkefællesskabet synligt.

sognepraest-jesper-fich

Kommende messer

Søndagens højmesse fejres kl. 11
Oplysningerne om tidspunkterne for de øvrige messer fremgår af kalenderen.

  • Messeændring

    16. maj • 19:00 - 19:30
  • Messe

    17. maj • 17:00 - 17:30
  • Messe

    18. maj • 17:00 - 17:30