KÆK nyhedsbrev maj 2024

 i KÆK nyheder

KÆK nyhedsbrev maj 2024

Kære alle sammen.

Vi i KÆK er meget taknemmelige for, at så mange gode oplægsholdere finder vej til vores fællesskab og beriger os med alskens spændende viden.

Til april møde gav vores sognepræst Jesper således både en indsigtsfuld og brugbar definition på det evigt aktuelle emne: bøn.

Til KÆKs maj møde tirsdag den 14. maj 2024 kl. 14 – 16 som sædvanligt i menighedssalen,  

kommer Daniel Majholm og fortæller om: ”Bertel Thorvaldsen – Danmarkshistoriens største kunstner / billedhugger, hans kunstværker og hans forhold til kristendommen”.

Lidt om den kommende skovtur tirsdag den 13. august:
Vi starter fra Jens Jessens vej kl. 9, for at køre til Fjenneslev og Haraldsted kirker og høre om Hvideslægten og Sankt Knud Lavard. Der vil også være en andagt i forbindelse med besøget.

Vi har undersøgt forskellige spisesteder i området og kommet frem til det billigste tilbud ”Malerklemmen”, hvor en frokostanretning, kaffe /te kage og 1 stk drikkevare til og vand på bordene vil beløbe sig til 310 kr. pr. person.
Stedet vil gerne sikre sig, at vi er mindst tyve personer og vil have besked 17. maj om dette er tilfældet.
I første omgang må vi så have en forhåndstilmelding her på mailen inden 17. maj.
Der bliver også opsat en forhåndstilmelding på opslagstavlen ved menighedssalen, men for overblikkets skyld vil det være dejligt, om i vil sende tilbage med svar her på mailen snarest muligt.

Forhåndstilmeldingen er naturligvis kun orienterende, men når den bindende tilmelding kommer på banen i starten af august, er det en forudsætning at betale de 310 kr. inden skovturens start, et beløb man ikke får retur heller ikke hvis sygdom forhindrer ens deltagelse, da både denne og de andre spisesteder forlanger sikkerhed for bordbestillingen og dermed kræver fuld betaling for det antal personer, der bestilles bord til. Da de rent faktisk kun åbner for os, de steder vi har undersøgt.

Korrekt; at de foregående skovture ’kun’ kostede 200 kr. pr. person, men både Emmaus og Fredensborg Husene var i privat regi og ekstraordinært billigt.
Sidste år var der dog en hel del frafald af yderst legitime grunde, som KÆK dækkede ind, men det drænede også vores lille kassebeholdning.

Samtlige oplæg og arrangementer i KÆK (Katolsk Ældre Klub) foregår den 2. tirsdag i alle måneder – undtagen juni og juli. Disse meddelelser kommer også på opslagstavlerne i våbenhuset og ved menighedssalen samt på kirkens hjemmeside.

Prisen for kaffe og kage til vores almindelige KÆK møder er 30 kr. (Undtaget for oplægsholderen).
For at lette KÆKs regnskab foretrækker vi så afgjort MobilePay, men kontanter kan selvfølgelig stadig lade sig gøre.
Og portvin samt andre donationer modtages med stor taknemmelighed.

Husk også næste ”Kom og syng” er den 1. maj 2024 kl. 13-15 i menighedssalen. Det er således altid den 1. onsdag i måneden.

Kærlig hilsen fra bestyrelsen Isabel, Ulrich, Gordon og Klara