KÆK Nyhedsbrev juni 2024

 i KÆK nyheder

KÆK nyhedsbrev juni 2024

Kære alle sammen.

Det var et fornemt punktum Daniel Majholm satte for KÆKs forårssæson med sit spændende og yderst veldisponerede oplæg om ”Bertel Thorvaldsen – Danmarkshistoriens største kunstner / billedhugger, hans kunstværker og hans forhold til kristendommen”. Og den efterfølgende diskussion satte en god fællessamtale i gang. Sådan!

Lidt om den kommende skovtur tirsdag den 13. august 2024:
Vi starter fra Jens Jessens vej kl. 9, for at køre til Fjenneslev og Haraldsted kirker og høre om Hvideslægten og Sankt Knud Lavard. Der vil også være en andagt i forbindelse med besøget.
Herom nærmere i næste KÆK nyhedsbrev.

Forhåndstilmeldingslisten vil stadig hænge på opslagstavlen ved menighedssalen til og med søndag 4.august, så man stadig kan nå at skrive sig på.
Den 4. august bliver således den endelige tilmelding til skovturen, hvilket også bliver betalingsdatoen. Herom nærmere i næste nyhedsbrev.

I KÆK holder vi ferie her i juni og juli – for at mødes igen til skovturen den 13. august.

Samtlige oplæg og arrangementer i KÆK (Katolsk Ældre Klub) foregår den 2. tirsdag i alle måneder – undtagen juni og juli. Disse meddelelser kommer også på opslagstavlerne i våbenhuset og ved menighedssalen samt på kirkens hjemmeside.

Prisen for kaffe og kage til vores almindelige KÆK møder er 30 kr. (Undtaget for oplægsholderen).
For at lette KÆKs regnskab foretrækker vi så afgjort MobilePay via Klaras mobil 2297 4986, men kontanter kan selvfølgelig stadig lade sig gøre.
Og portvin samt andre donationer modtages med stor taknemmelighed.

Husk også, at næste ”Kom og syng” i juni måned er den 5. juni kl. 13-15 i menighedssalen. Det er således altid den 1. onsdag i måneden.
Herefter holder sangen ferie i juli og august måned.

Kærlig hilsen fra bestyrelsen Isabel, Ulrich, Gordon og Klara