KÆK Nyhedsbrev maj 2022

 i KÆK nyheder

Kære alle.

Til KÆKs april møde holdt Sofia Dahlsgaard foredraget ”Kristendom og trosliv i Rusland”, som oprindeligt var programsat i februar måned, men pga. corona måtte vi udskyde foredraget til april måned.
Således blev det pludseligt et meget aktuelt foredrag. Sofia var meget godt inde i tingene, da hun har været russisk gift og behersker sproget, så vi dels kunne få kristendommens historie i Rusland og dels få nogle kloge ”insider” betragtninger om den ulykkelige krig mellem Rusland og Ukraine.

De senere mange år har der ikke været afholdt KÆK møder i maj måned, men vi har i den nuværende bestyrelse besluttet at holde møder i maj.
Dog under forudsætning af, at der kommer en stor tilslutning. Hvis der mod forventning ikke dukker særlig mange deltagere op, så går vi tilbage til en sæsonafslutning i april måned til næste år.

Næste møde den 10. maj kl. 14 i menighedssalen kommer vores egen sognepræst Jesper Fich og holder foredrag for os.

I opslaget på opslagstavlerne står der ukorrekt ”kommer på besøg”, men rent faktisk hører Jesper selvsagt til menigheden således også i KÆK regi.
Så fik vi rettet den fortalelse.

Vi glæder os til at se jer den 10. maj.

Varme hilsner KÆKs bestyrelse Isabel, Maria, Ulrich og Klara

Mange har spurgt om skovturen i august.
Vi er ved at finde og forhandle os frem til et godt sted. Lige så snart det hele er på plads, så kommer der opslag på tavlerne og tilmeldingssedler.
Og I får også besked i et nyhedsbrev.