KÆK Nyhedsbrev juni 2022 – Skovtur

 i KÆK nyheder

KÆK nyhedsbrev juni 2022

Kære alle.

Vores årlige KÆK skovtur / udflugt er nu en realitet:

Vi skal afsted tirsdag den 9. August 2022. Vi mødes i menighedssalen senest kl. 9.oo.

Det koster 250, – kr. pr person i år, som bedes betalt i kontanter.
PS. Det er fantastisk billigt, hvordan Emmaus kan holde en så lav pris må stå hen i det uvisse.
Vi kan absolut ikke påregne, at fremtidige udflugter kan gøres så billigt!

Også en stor tak skal lyde til menighedsrådet for at bekoste bussen, som ellers ville være en betragtelig ekstra omkostning.

Der er sat en tilmeldingsliste på opslagstavlen ved menighedssalen. Skriv venligst navn, telefonnr. og mailadresse meget tydeligt, da vi brugte megen tid sidste skovtur på at læse, hvem der havde tilmeldt sig.

Som de tidligere år er der plads til 30 personer, så først til mølle…
Læg venligst mærke til, at der er en venteliste under tilmeldingsopslaget, som kun skal benyttes, hvis / når tilmeldingslisten er helt udfyldt.
Ved alle de tidligere udflugter er alle kommet med. Husk at strege jer ud, hvis I alligevel skulle blive forhindret.

Turen i år går til Kursuscenter og Galleri ”Emmaus” i Haslev. Vi ankommer ca.10.30.
Arne Andreasen vil synge nogle sange/salmer med os og fortælle lidt om Emmaus’ historie.
kl. 11.30 spiser vi frokost sammen på stedet.
Efter frokosten kan vi frit gå rundt i Galleriet og parken. Da vi kun er på et mindre afgrænset område, skulle dårligt gående også kunne være med i år.
Kl. 14.00 får vi kaffe og kage, hvorefter der er afrejse hjemad til Sankt Mariæ.
Vi påregner at være tilbage ved kirken ved 16 – 17-tiden.

Dejligt, at vi kan komme på tur igen.

Kærlig hilsen KÆKs bestyrelse Isabel, Maria, Ulrich og Klara