Nyhedsbrev oktober 2021

 i KÆK nyheder

Kære alle sammen.

Der var en fantastisk stor tilslutning til september mødet, så vi fik travlt med at dække op til flere mennesker end ventet.
Det er jo meget dejligt at udføre frivilligt arbejde, når der i den grad sættes pris på det. Tak for det. nyhedsbrevsmail.

Som I ved, afholdes KÆKs møder altid den anden tirsdag i måneden kl. 14 – 16, i Sankt Mariæ Kirkes menighedssal på Jens Jessens vej 5, 2000 Frederiksberg – i den bagerste bygning – over gården langs kirken – med adgang via trappen til venstre.

Næste KÆK møde finder sted:

Tirsdag den 12. oktober – 2021 kl. 14 i menighedssalen

”Mit hjerte er uroligt, til det finder hvile i dig”.

7 teser til mere åndelighed.

Med Lise Damkjær, menighedsrådsformand, Sundby Kirke

Lise Damkjær er menighedsrådsformand i Sundby Kirke og dybt optaget af hvordan vi finder mere åndelighed i vores liv, i kirken og i menighedsrådet. Lise er forfatter til bogen “7 teser på kirkedøren” (endnu ikke udkommet) og med i en international gruppe om CoCreation – samskabelse med Gud.

Foredraget handler om, hvordan vi kan være fælles om at hjælpe hinanden videre på vores åndelige vandring. Tro er ikke bare en privat sag; men også noget vi lever i sammen. Det handler om at mærke Guds kærlighed, erfare Guds rige også her på jorden og om at finde ro i stedet for at skabe turbulens.

Efter foredraget vil der være kaffe og mulighed for at stille spørgsmål til Lise.

Vel mødt.

Varme hilsner KÆKs bestyrelse

Isabel, Maria, Ulrich og Klara