Nyhedsbrev juni 2022

 i Nyheder

Kære Menighed

Sommeren står for døren, og det samme gør også Kristi legems- og blodsfest.

Nu på søndag den 19 kan vi for første gange i flere år fejre festen med procession til Maribos have.

Det vil være meget dejligt, hvis vi bliver rigtigt mange – det ligger ligesom i festens natur, at det kræver opslutning. Så jeg håber, vi kommer til at vinde konkurrencen på denne søndag, som metrologerne varsler som årets første sommerdag.

Messen begynder kl. 11 og forsætter med processionen bagefter.

 

På den anden side af sommeren indbyder vi hinanden til sommerfest i haven. Der vil være god mad og drikke, konkurrencer, taler, m.v. – Festlige indslag modtages, hvis du har sådanne på lager – skriv venligst til jesper.fich@gmail.com, som så vil se om det passer ind i programmet. Deltagelse er gratis – men vi vil gerne kunne beregne, hvor mange vi bliver. Derfor vil der fra søndag være et opslag i våbenhuset, hvor man bedes sætte et kryds. Vi håber vi bliver mange den 14. august efter messen for Marias optagelse i himlen.

Nyhedsbrevet må meget gerne få mange flere abonnenter. Vi iværksætter derfor en kampagne, efter søndagsmesserne i de kommende måneder.

 

Det nye menighedsråd har konstitueret sig sådan:

 

Damian Arguimbau, formand

Simon Grum, næstformand

Jacob Bjerregaard, regnskabsfører

Anders Gundelach, sekretær

 

Det kan være meget vanskeligt at få vikarer for sognepræsten til søndagsmessen. Det betyder, at messen den 17. juli er messen undtagelsesvis først kl. 11.30

 

Med sommerhilsen

 

 

Damian Arguimbau, Jesper Fich, sr. Benedikte Nielsen OSB