Læsningen i går og i dag

 i Nyheder

Læsningen i går og i dag er fra apostlenes gerninger og handler om hvordan apostlen Peter helbreder en lam.
Den italienske renæssancekunstner Masaccio malede det motiv i Brancacci kapellet i en kirke i Firenze (1425). Her maler Masaccio som den første siden oldtiden skygger.
Krøblingen bliver helbredt, da Peters skygge falder på ham.
Det billede betyder noget særligt for mig, netop på grund af Peters skygge. Vi mennesker kaster for det meste kun skygger. Men ved en særlig nådefuld indgriben kan Gud gøre disse skygger til noget frisættende. Det er en paradoks: vores begrænsninger og Guds lys tager hinanden i hånden, og Gud benytter sig af ”skyggeværket”. Derfor er det stort at være menneske.