KÆK Nyhedsbrev oktober 2023

 i KÆK nyheder

KÆK Nyhedsbrev oktober 2023

Kære alle sammen.

Efter et forrygende sensommervejr sniger efteråret sig langsomt ind på os med rusk og regn, så er det da godt, at vi både har KÆK og ’Kom og syng’ som lyspunkter at pejle efter.

I KÆK får vi udvidet vores horisont med vidt forskellige spændende emner, hvor gode mennesker stiller deres viden og tid til rådighed. Derfor er det bare så vigtigt at være med til at bakke op om KÆKs møder, så oplægsholderens store arbejde kan blive belønnet med nogle engagerede deltagere, hvilket vi heldigvis får god respons på, at vi er.

Og i ’Kom og syng’ kan vi få sangstemmerne trænet og følelser luftet i de mange smukke tekster og melodier i Højskolesangbogen.

KÆKs oktober møde foregår tirsdag den 10. oktober kl. 14 i menighedssalen ganske som sædvanligt.

Her vil DR prædikant, orlogs- og sognepræst i Hellig Kors Kirke Andreas Christensen holde oplægget “Matador og modernitet – hvordan vi blev dem, vi er”.

Husk, at samtlige oplæg og arrangementer i KÆK (Katolsk Ældre Klub) altid foregår den 2. tirsdag i alle måneder – undtaget juni og juli.

Husk endvidere at vores mødemeddelser også kommer på opslagstavlerne i våbenhuset og ved menighedssalen samt på kirkens hjemmeside.

Prisen for kaffe og kage til vores almindelig KÆK møder er 30 kr. (Undtaget for oplægsholderen).

For at lette KÆKs regnskab foretrækker vi så afgjort MobilePay, men kontanter kan selvfølgelig stadig lade sig gøre.

Kærlig hilsen Isabel, Ulrich, Gordon og Klara

Husk ”Kom og syng” onsdag den 4. oktober kl. 13-15 i menighedssalen.
Det er således altid den 1.onsdag i måneden. Dette skal støttes på lige fod med KÆK, ved I.