Valg til menighedsrådet 2022

 i Nyheder

Til menighedsrådsvalget i Sankt Mariæ Sogn er der pr. 10. marts 2022 i alt 8 kandidater. Da der skal vælges 8 til menighedsrådet, bortfalder valget, idet alle 8 hermed er valgte (fredsvalg).

Klage over uberettiget optagelse på kandidatlisten eller manglende optagelse som kandidat skal indgives skriftligt til valgstyrelsens formand, Anders Kaare, Seedorffs Vænge 30, 3., tv., 2000 F., gerne på e-mail: anders@kaare-ak.dk. Sidste frist for afgivelse af klage er mandag den 14. marts kl. 16.30

Kandidatlisten, alfabetisk efter efternavn:

1 Arguimbau Damian Tjørnegårdsvej 4,   2820 Gentofte
2 Bjerregaard Jacob General Bahnsons Vej 18, 2., th.     2000 F.
3 Bloch Lise Strandvejen 91A.1.106,  2100 Ø.
4 Frank Rose Seedorffs Vænge 36, 4., tv.,    2000 F.
5 Grum Thomsen Simon Præstøgade 7, 2., th.,   2100 Ø.
6 Gundelach Anders Christian Kong Hans Allé 1 C, 2.th., 2860 Søborg
7 Helleshøj Christel Roskildevej 51, lejl. 24,   2000 Frederiksberg
8 Nielsen Sr. Benedikte Jens Jessens Vej 7,      2000 Frederiksberg

 

Med venlig hilsen
Anders Kaare,
formand for valgstyrelsen