Nyhedsbrev juni 2021

 i KÆK nyheder
Kære alle sammen.
Normalt skulle vi have takket KÆK sæsonen af på denne årstid – efter en buket af godt samvær, livlige snakke, spændende foredrag, skovtur og nytårsfejring.
Alt sammen forpurret af en dum virus. Nok så mange nyhedsbreve kan på ingen måde rette op på dette savn.
Til glædelig overraskelse er Torben Bangs “Kom og syng” onsdags arrangementer genetableret og starter op den 9. juni – 2021 kl. 10.30 – 12.30 i menighedssalen Jens Jessens vej 7 ,
2000 Frederiksberg.

Sangplanen for “Kom og syng” resten af året 2021 er planlagt således:
Som skrevet opstart 9. juni – 7. juli – 4. august –  22. september – 6. oktober – 3. november – 1. december 2021
Som I sikkert alle ved, så samarbejder Torben og KÆK om at skabe et godt frirum for os seniorer til fælles gavn og  glæde. Som en yderligere service lægges datoerne forskudt for hinanden, så de to arrangementer ikke ligger i samme uge. Jeg kan kun opfordre til, at KÆK medlemmerne også lægger vejen forbi “Kom og syng”, hvor livsglæden også der er i højsædet. Fællessang live er meget sjovere og bedre end gennem fjernsynet.
KÆK håber selvfølelig at kunne starte igen til august. Måske ikke med en skovtur, da vi jo ikke helt kan vide, hvordan situationen ser ud til den tid. Men vi skal nok få skovtur igen, det lover vi.
Alle de foredragsholdere, som var inviteret i 2020 – 2021 har lovet at stille op igen, så vi har noget at se frem til.
Tilbage er kun at ønsker jer alle en forrygende god sommerferie og på gensyn tirsdag den 10. august 2021 kl. 14 i menighedssalen. Der kommer selvfølgelig nærmere besked herom, når datoen nærmer sig.
Mange varme hilsner fra KÆKs bestyrelse
Isabel, Kirsten, Maria, Ulrich og Klara