Nyhedsbrev 1. februar 2021

 i Nyheder

Kære menighedsfæller

Nyhedsbrevene er blevet noget hyppigere i det seneste år, men nyhedsbrevet er også det bedste instrument, når noget vigtigt skal meldes ud. Denne gang om tilmelding til messerne, askeonsdag, Ansgarsfest (prædiken) og generalforsamling i SMUK.

Tilmelding

Allerede da de første restriktioner ramte os i foråret, fandt vi frem til et system, som skulle gøre den nødvendige tilmelding til søndagens messer så lige til, som muligt. Tilmelding er nødvendig for at ingen skal gå forgæves, fordi sundhedsmyndighedernes grænse er overskredet.
Så længe vi havde mulighed for at være 100 viste det sige at være et mindre problem, men nu er grænsen 29 – og det betyder, at tilmelding ER nødvendig. Vi kan ikke overskride sundhedsmyndighedernes krav. Så vær venlig at melde jer til.
Deltagelse i hverdagsmesserne anbefales meget, på den måde får vi spredt messedeltagelsen så flere har lejlighed til at komme. Af samme grund er messerne mandag til fredag normalt kl. 17.
Tilmelding sker på: sktmariae.nemtilmeld.dk

Askeonsdag

Den 17. februar begynder fastetiden. Da vi forestiller os at mange gerne vil deltage, er der messe både kl. 17 og kl. 18. Det er nødvendigt med tilmelding til askeonsdagsmesserne.
Den 31. fejrede vi Ansgars fest. Prædikenen fra denne dag kan læses her:

Ansgars fest 2021

Generation aflysning.
Sådan er der unge mennesker siger om sig selv under pandemiens vilkår. De er generation aflysning.
Jeg forstår dem godt. For det er ikke kun dem, der synes det hele virker udsigtsløst. Nuet er så begrænset og fremtiden den bliver udhulet.
Det er fællesskabet som er aflyst. Jeg kan håbe på, at det som i det mindste bliver soleklart for enhver, at ingen bliver menneske ved sig selv.
I dag på Ansgars fest skal vi for første gang i år tælle kirkegængere. Bispedømmet beder os om at gøre det, så de har en idé om, hvor mange, der kommer til messe. Hos os er svaret givet på forhånd. Vi behøver ikke tælle: 2×29. Flere må vi efter myndighedernes retningslinjer nemlig ikke være. Ganske vist langt bedre end en lukket dør, og sikkert fornuftigt nok. Men det giver mig anledning til to overvejelser. Hvilke udfordringer giver det den enkelte katolik, og hvad fordrer det af kirken? Svaret er nok så komplekst, så jeg må vælge blandt de svar som byder sig til.
Den enkelte katolik. Det kunne jo være mig:
Jeg savner menigheden, jeg er kisteglad for de 2×29, men jeg savner alle de andre, som jeg er kristen sammen med. Jeg savner mine firmander, også hende, der har svært ved at høre efter, jeg savner kirkekaffen, jeg savner også møder, ja selv de trættende som f.eks. biskoppeligt råd. Den privatpraktiserende katolik er en kropumulig tanke. Ingen kan bære troen alene.
Det er for øvrigt den væsentlige indsigt, som fik den hellige Benedikt til at opgive eremittilværelsen og danne sit første kloster. Det er præcis den kirkelighed, som benediktinermunken Ansgar bragte med sig, da han kom som missionær til os.
Jeg giver ham ret: Der må være nogen til at bede med på trosbekendelsen, den dag jeg selv vakler i ordene, eller som kan synge, hvis jeg selv er hæs. Dem jeg deler kirkebænk med, de er solidariske med mig, det er troens solidaritet, dåben forpligter os på hinanden. Med dem vokser vi sammen. Vi vokser personligt, og vi vokser hen imod hinanden – vi vokser – sammen – og vi vokser sammen til Kristi legeme – ikke via elektroniske medier – men ved at dele oplevelser. Det fortolkningsfællesskab som foldes ud på mange planer: F.eks. erfarer firmanderne det – uden at de måske kan sætte ord på det – når de spiser sammen, er på valfart sammen, spiller bold sammen, samles i kirken.
Mit håb er at generation aflysnings afsavn – især af fortolkningsfællesskabet – må føre til en større bevidsthed om at nødvendigheden af at være sammen, ikke mindst kirke med hinanden. Og jeg beder til, at vi i nedlukningstiden ikke glemmer hinanden eller endnu værre: vænner os til at klare os uden hinanden.
Kirken – Hvad fordrer situationen af kirken?
Det er for usselt bare at ville overleve og vente på bedre tider. Kirken er ikke aflyst – den er kaldet til at træde i karakter, sige det, mennesker har brug for at høre lige nu. Og det er ikke nok med mere af det samme – evt. streamet.
Kristus kom ikke for at lære os at træde vande. Han kom for at hjælpe mennesket ud af sin lukkethed, sin angst for alt som truer, i sidste ende også døden, at miste andre og at miste sig sit selv.
Mødet med ensomheden skræmmer, godt hjulpet på vej af at arbejdslivet er lukket ned. Men ensomheden, som nogle bliver så rådvilde af, forsvinder ikke, når vi kommer på arbejde igen. Helt sikkert vil den til den tid mærkes mindre, men ensomheden vil stadig være der. Hvad med mig og hvad med meningen om mig? Det spørgsmål man kun selv kan svare på.
Det betyder naturligvis ikke, at kirken i evangeliet har et universalmiddel, der får de svære sider af livet til at tage sig ud som en børneleg. For de svære sider af livet bliver aldrig en børneleg. Det er derfor så velgørende at evangeliet ikke kun forkynder liv, men indtil benet ved om mørke og død. Det er det centrale ved inkarnationen: Vi forkynder en Herre, der græd i Oliehaven. Eller som Dronningen svarede så klogt, da hun i Gråstens slotskirke blev spurgt om hvad hun tænkte om døden. ”Jo jeg er jo nærmere nu end før”… Og så fortsatte hun: ”Det trøster mig, at Kristus har været der, før mig”
Spot on.
Det er hvad kristentro til syvende og sidst går ud på. Ikke at lære at holde ud, ikke at lære at stå det igennem, men at tro, at selv helt alene er mennesket to.
Jesper Fich op

Ungdomsforeningen afholder generalforsamling

SMUKs bestyrelse indkalder til generalforsamling i Sankt Mariæ Unge Katolikker søndag d. 7. marts kl 13.
Generalforsamlingen vil finde sted på zoom via dette link: https://us02web.zoom.us/j/86067857773
I tilfælde af at det bliver muligt at mødes fysisk til generalforsamling, vil dette blive oplyst inden, og mødet vil i så fald finde sted i SMUKs kælderlokale d. 7. marts kl. 13.
Mødet kræver ingen tilmelding, men sørg for at brug dit eget navn i zoomopkaldet.
Dagsordenen kan ses i vores facebookgruppe som er åben for alle.
Ved spørgsmål skriv da til astakkw@gmail.com. Mere information kan findes i SMUKs facebookgruppe ”DUK, Frederiksberg SMUK”.
Vi glæder os til at se jer.
De bedste hilsner
SMUKs bestyrelse

Med mange hilsner
Kloster, menighedsråd og sognepræst