KÆK nyhedsbrev oktober 2022

 i KÆK nyheder

KÆK Nyhedsbrev oktober 2022

Kære alle sammen.

Tiden nærmer sig med hastige skridt til vores næste KÆK møde.

Vi har været så heldige at få Frederiksbergs Hospice præst Charlotte Clante til at komme og holde oplæg for os.

Hospice, hospitals og fængselspræster udmærker sig ved og har stor erfaring i at kunne udtrykke og formidle eksistensens yderpunkter på en sådan måde, at både troende og ikke-troende føler sig hørt, forstået og trøstet.

I forrige KÆK nyhedsbrev spurgte vi om nogen havde indvendinger mod at sætte billeder på kirkens hjemmeside og dermed på nettet fra vores skovture og andre relevante begivenheder, hvor kirkens fotograf Anders tager billeder.
Da ingen har protesteret, går vi i bestyrelsen ud fra, at I alle indvilliger.

Allerede nu kan vi afsløre, at årets sidste to oplægsholdere kommer fra vores egen kompetente kreds nemlig Gert Ryom og vores sognepræst Jesper Fich henholdsvis i november og december måned.

Som vores vigtigste opfordring til stadighed lyder, er det en forudsætning for KÆK, at vi møder talstærkt op – både af respekt for de oplægsholdere, som frivilligt stiller op for at berige os og for os selv for sammenholdets skyld og for at få en så nuanceret og givende debat som muligt.

I disse fortravlede tider har de fleste af os (for) mange aktiviteter at rette opmærksomheden mod, når vi til stadighed bliver bombarderet med alskens spændende tilbud, hvilket kan gøre det vanskeligt at prioritere. Det er vi i bestyrelsen helt klar over.

Næste års program er så småt ved at blive færdiglavet, hvor vi vil bestræbe os på at sammensætte en buket af gode oplæg.

Således velkommen til næste KÆK møde:

Tirsdag den 11. oktober kl. 14 i menighedssalen

Hvor hospicepræst Charlotte Clante vil gøre os klogere på livet på hospice, som rummer megen glæde og livsmod trods de store udfordringer, der er forbundet med et ophold der.

Varmeste hilsner fra KÆKs bestyrelse

Isabel, Maria, Ulrich og Klara