KÆK Nyhedsbrev december 2021

 i KÆK nyheder

KÆK Nyhedsbrev december 2021

Kære alle sammen.

Af corona sikkerhedsmæssige årsager har en enig KÆK bestyrelse besluttet at aflyse vores julemøde den 14. december. Det er med megen beklagelse og ærgrelse at tage dette skridt, men efter vores mening et nødvendigt tiltag, når smittetallenes himmelflugt risikerer sygdom så tæt på julens højtid.

Det ville være så ærgerligt at skulle undvære familien i julen, fordi man blev syg. Desuden har vi alle sammen nogen, vi må passe ekstra godt på. Selvom vi formentligt alle er vaccinerede endda tredje gang, så viser erfaringen dog, at den lumske virus alligevel finder smutveje til at gøre livet surt og besværligere for os mennesker.
Noget, vi havde håbet på, ville være fortid i år med vaccinens fremkomst, men desværre holdt det ikke helt stik.

En vittig skribent skrev engang sidste år, at ”corona lyntester vores venskaber”. Desværre viser virkeligheden ofte, at forskellige syn på, hvor forsigtige, vi skal være, kan skabe hindringer for tolerance og forståelse parterne i mellem. Det håber vi bare ikke er tilfældet i vores fællesskab.

Om vores ’nytårstaffel’ i januar 2022 bliver afholdt, kommer fuldstændigt an på, hvordan smittesituationen kommer til at se ud efter julens-og nytårets sammenkomster.
KÆKs bestyrelse glæder sig meget over at opleve den store opbakning om vores tre afholdte møder i år.
Til september mødet fortalte historiker Anders Kaare om den historiske kontekst maleriet ”Sat ud” malet
(1891 – 1892) af Erik Henningsen kunne ses i samt et indblik i de malertekniske fif, Henningsen muligvis gjorde brug af.
Oktober mødet ”Mit hjerte er uroligt til det finder hvile i dig – 7 teser til mere åndelighed” gjorde menighedsråds formand i Sundby Kirke Lise Damkjær os klogere på, hvordan vi kan hjælpe hinanden i vores fælles åndelige vandring.
November mødet med lægbenediktiner Lene Boisen fik vi svaret på, om man kunne kombinere benediktiner og meditation. Ja, via ”World Community of Christian Meditation”.
I øvrigt måtte den årlige skovtur desværre aflyses i august måned i tågerne af coronaens svøbe og nu også julens møde. Mon Ikke vi i løbet af 2022 fuldt ud kan genoptage vores fællesskab uden at frygte smittefare – det håber vi inderligt.
En stor tak fra os for jeres måde at deltage på med liv og sjæl i KÆK.

Tilbage er kun at ønske alle en velsignet jul og et glædeligt og fredeligt nytår.

Varmeste hilsner fra KÆK Isabel, Maria, Ulrich og Klara